lv | ru

Rokasgrāmata

Satura rādītājs

Administratora panelis

Lai atvērtu mājas lapu Administratora režīmā, ievadiet pārlūkprogrammā sekojošu adresi: www.domain.lv/admin (www.domain.lv aizstājiet ar savu mājas lapas adresi).

dircms login
Attēls 1. "Administratora pieslēgšanās" logs

logins: admin
parole: pasw11

PIEZĪME: pasw11 ir demo versijas parole. Jūsu parole tika nosūtīta uz epastu. Aizsardzības nolūkā, ja 5 reizes parole tiek ievadīta nepareizi, IP adrese tiks bloķēta uz 10 minūtēm, kā arī administrators saņems paziņojumu pa e-pastu!

Administratora režīmā Jums ir iespējams mainīt lapas struktūru, izveidojot jaunas sadaļas, kā arī rediģēt sadaļu informāciju. Lapas struktūru var definēt neierobežotā dziļumā.

Izveidot jaunu sadaļu

Lai rediģētu lapas sadaļas, jānospiež uz ikonas "jauna sadaļa":

DIRcms lapas redigesanas ikona
Attēls 2. Sadaļu rediģēšana

Administratora logā var izveidot, labot un dzēst sadaļas, kā arī mainīt sadaļu izkārtojumu. Lai mainītu sadaļu izkārtojumu, nospiediet uz sadaļas un, neatlaižot peles taustiņu, pārbīdiet sadaļu uz augšu vai uz leju. Secība automātiski saglabājas.

Ja vēlaties izveidot apakšsadaļas, tad jāspiež uz saites "[apašsadaļa]" pretī sadaļai, kurai vēlaties viņu izveidot. Aizveriet sadaļu rediģēšanas logu un atveriet apakšsadaļu. Lai pievienotu jaunas apakšsadaļas, nospiediet uz ikonas "jauna sadaļa" attēls 2. Lai dzēstu sadaļu, nospiediet uz saites "[dzēst]" pretī sadaļai, kuru vēlaties dzēst. Lai labotu sadaļas nosaukumu, nomainiet sadaļas tekstu un spiediet pogu "labot".

DIRcms sadaļu rediģēšana
Attēls 3. Sadaļu rediģēšana

PIEZĪME: Administratora logā tiek atspoguļotas pašreizējā līmeņa sadaļas. Ja vēlaties rediģēt kreisās puses sadaļas, tad vispirms ir jānospiež uz kādas no kreisās puses sadaļām un tikai tad sadaļu rediģēšanas ikona.

Ja vēlaties rediģēt lapu struktūru, tad jāspiež uz saites "Lapas", kas atrodas uz augšējās sarkanās administratora joslas. Lai izmainītu sadaļu secību, pavelciet sadaļu uz jauno pozīciju.

Sadaļu redaktors
Attēls 4. Sadaļu redaktors

Fiksētie bloki

DIRcms satura vadības sistēmā ir definēti vairāki fiksētie bloki, kuru elementu izkārtojums un stili jau definēti un lietotājam ir vieglāk izveidot strukturizētu lapu. Iespējams izveidot katrai mājas lapai individuālus fiksētos blokus.

fiksētie bloki
Attēls 5. Fiksētie bloki
pievienot fiksēto bloku
Attēls 6. Pievienot fiksēto bloku
rediģēt fiksēto bloku
Attēls 7. Rediģēt fiksēto bloku

Galerijas izveide

Katrā lapā iespējams izveidot attēlu galeriju. Lai izveidotu galeriju, nospiediet uz "Foto" ikonas, kas redzama nākamajā attēlā.

attelu galerija
Attēls 8. Izveidot lapas galeriju

Atvērsies logs, kurā varēsiet augšupielādēt vairākus attēlus vienlaicīgi. Sākumā nospiediet pogu "Pievienot attēlus" un izvēlieties uzreiz vairākus attēlus. Pēc tam nospiediet "Sākt augšupielādi", lai izveidotu galeriju.

attelu augsupielade
Attēls 9. Agušupielādēt attēlus

Parametru logs

Mājas lapas parametrus var izmainīt "Parametru" logā, kas redzams nākamajā attēlā. Lai atvērtu "Parametru" logu, nospiediet Administratora režīmā uz augšējās sarkanās līnijas linku "Parametri". Parametru lapā varat nomainīt atrašanās vietu kartē (vienkārši nospiediet uz kartes, lai nomainītu atrašanās vietu), kartes informācijas bloku, e-pastu uz kuru tiek nosūtīta kontaktformas informācija, mājas lapas noklusētos atslēgas vārdus, norādīt sociālos tīklus (draugiem.lv, facebook.com, twitter.com, youtube.com), pieslēgt "Google Analytics" statistiku, izmainīt tiesību atrunas, kas atrodas lapas lejasdaļā, kā arī nomainīt sākumlapu un valodu.

parametru lapa
Attēls 10. Parametru logs

Rediģēt lapas

Atveriet lapu, kurai vēlaties veikt izmaiņas, un nospdiet uz ikonas "zīmulis":

lapas labosana
Attēls 11. Aktivizēt lapas labošanu

Atvērsies logs, kurā varēs veikt teksta rediģēšanu WYSIWYG redaktorā:

DIRcms teksta redigesana
Attēls 12. Teksta rediģēšana

Teksta rediģēšanas rīku joslas funkcijas apskatāmas nākamajā attēlā.

riku josla
Attēls 13. Rīku josla

Kad teksta rediģēšana ir pabeigta, nospiediet pogu "Saglabat". Ja vēlaties apskatīties izmaiņas pirms saglabāšanas, jānospiež poga "Apskatīt". Šajā gadījumā izmaiņas vēl netiek saglabātas un Jums ir iespēja atcelt vai apstiprināt labojumus.

PIEZĪME: Kopējot tekstu redaktorā no MS Office Word dokumenta, vispirms iekopējat tekstu Notepad (Start/All Programs/Accessories/Notepad) aplikācijā, lai noņemtu lieko Word formatējumu. Kopējot no Notepad Jūsu iegūstat tikai tekstu (plain text) un visu formatēšanu veicat jau mājas lapā. Ja kopē no MS Office Word dokumenta, tad liekais formatējums konfliktēs ar mājas lapas definētajiem stiliem!

Ievietot attēlu

Lai ievietotu attēlu mājas lapā, ir janospiež uz ikonas "3. Ievietot attēlu", kas ir redzama 13. attēlā. Atvērsies sekojošs logs.

ievietot attēlu
Attēls 14. Ievietot attēlu

Attēla ievietošanas logā ir iespējams izvēlēties attēlu no datora ar "Browse" pogu un augšupielādēt, nospiešot uz "Upload" pogas. Labajā pusē var redzēt izvēlēto attēlu, kā arī citus attēla parametrus. Lai ievietotu attēlu lapā, jānospiež poga "OK".

Lai izmainītu attēla parametrus (izlīdzināšanos pret tekstu, atstarpes no labās, kreisās puses un augšas, apakšas), janospiež uz ikonas "2. Attēla parametri", kas ir redzama 13. attēlā.

attela parametri
Attēls 15. Attēla parametri

Izveidot linku uz citu sadaļu

Lai izveidotu linku uz citu mājas lapas sadaļu (šajā piemērā uz latviešu valodas kontaktu lapu), teksta redaktorā vispirms ir jāiezīmē teksts, kuru girbat izveidot par saiti. Kad teksts ir iezīmēts, janospiež uz ikonas "1. Ievietot linku", kas ir redzama 13. attēlā. Atvērsies sekojošs logs.

linka ievietosana
Attēls 16. Linka ievietošana

Laukā "Adrese" jānorāda links uz mājas lapas sadaļu, kuru var nokopēt no pārlūkprogrammas URL lauka.

URL links
Attēls 17. Sadaļas URL daļas kopēšana

PIEZĪME: Ja vēlaties norādīt linku uz citu mājas lapu, tad jānorāda pilna adrese ar "http://" adreses sākumā. Piemeram "http://www.google.lv".

Ievietot baneri

Lai ievietotu baneri uz citu mājas lapu, teksta redaktorā vispirms ir jāievieto baneris. Lai ievietotu banera attēlu ir janospiež uz ikonas "3. Ievietot attēlu", kas ir redzama 13. attēlā. Atvērsies logs "Attēls 14. Ievietot attēlu". Šajā logā ir jāizvēlas direktorija "Files" un tajā jāielādē baneris. Pec tam iezīmējam baneri redaktorā un nospiežam uz ikonas "1. Ievietot linku", kas ir redzama 13. attēlā. Atvērsies logs "Attēls 16. Linka ievietošana", kur adreses laukā norādam pilno adresi uz mājas lapu (piemēram, http://www.dircms.lv).

PIEZĪME: Ja attēlu ievietosiet "Images" direktorijā, tad, nospiežot uz attēla, viņš palielināsies. Ja vēlaties attēlam norādīt linku, tad attēls ir jāievieto "Files" direktorijā.

Mēs piedāvājam baneru izstrādi un citu interneta reklāmas materiālu izveidi.

Ievietot dokumentu

Lai ievietotu dokumentu, teksta redaktorā vispirms ir jāiezīmē teksts, kuru girbat izveidot par saiti dokumenta ielādei. Kad teksts ir iezīmēts, janospiež uz ikonas "1. Ievietot linku", kas ir redzama 13. attēlā. Atvērsies logs, kas ir redzams 16. attēlā.

Jānospiež uz pogas ar trīs punktiem, kas ir pa labi no lauka "Adrese". Atvērsies logs, kas ir redzams 13. attēlā. Loga augšpusē ir jāizvēlas direktorija "Files" un jāielādē fails, nospiežot uz pogas "Browse" un pēc tam "Upload".

Video ievietošana

Vispirms video vajag ievietot kādā no video augšupielādes portāliem (YouTube.com vai Vimeo.com). Kad video ir augšupielādēts, portālā iespējams nokopēt HTML kodu no "Embed" lauka, kuru ievietot mājas lapā. "Youtube.com" mājas lapā izvēlaties video un nospiediet pogu "Share", kas atrodas zem video. Pēc tam nospiediet pogu "Embed" un varēsiet nokopēt video ievietošanas HTML kodu. Parametros var nomainīt video lielumu.

youtube
Attēls 18. Youtube "Embed" lauks, pa labi no video

Lai ievietotu video HTML kodu mājas lapā, ir janospiež uz ikonas "6. HTML koda ievietošana", kas ir redzama 13. attēlā. Atvērsies sekojošs logs, kurā iekopē HTML kodu.

HTML kods
Attēls 19. HTML koda ievietošana

Lapas parametri

Katrai lapai zem WYSIWYG teksta redaktora iespējams izmainīt pārējos lapas parametrus.

lapas parametri
Attēls 20. Lapas parametri
  • Google atslēgas vārdi - saturs būs redzams lapas virsrakstā "title" tags
  • Īss lapas apraksts - saruts būs redzams lapas "description" tagā
  • Lapas nosaukums - nosaukums, kas ir redzams izvēlnē
  • Lapas virsraksts (h1 tags) - lapas virsraksts (title), ja nav norādīts, tad pēc noklusējuma vienāds ar lapas nosaukumu
  • Lapas izkārtojums (template) - katrai lapai var būt cits izkārtojums. Piem. "Kontaktu" lapā rādīsies karte un kontaktforma
  • Lapas URL - lapas links
  • publicēt - vai lapa tiek publicēta apskatei

Google atslēgas vārdi

Lai pievienotu google atslēgas vārdus, ir jāatver lapa, kurai veicamas izmaiņas, un jānospiež uz ikonas "zīmulis" attēls 11. Zem rediģēšanas loga ir lauks, kurā varat norādīt atslēgas vārdus atdalītus ar komatiem (attēls 21). Norādiet tikai tos vārdus, kuri ir sastopami lapas tekstā, jo citu vārdu ievietošana nedos gaidītos rezultātus.

google atslēgas vārdi
Attēls 21. Google atslēgas vārdu lauks

PIEZĪME: Google vispirms meklē atslēgas vārdus lapas tekstā un ja tekstā vārdi nav norādīti, tad šeit viņus norādīt nevajadzētu.